Te weinig leesbaar

Een verkoopmail uit 2008. De fictieve naam Flamcie vervangt de naam van de firma.

Van: Flamcie [mailto:mailing@flamcie.com]
Verzonden: dinsdag 20 mei 2008 11:40
Aan: greet_de_baets@telenet.be
Onderwerp: U hebt dit toch ook?

Geachte,

Er is al héél wat veranderd op het terrein van de brandbeveiliging in computerzalen en serverrooms. De computertechniek is met zevenmijlslaarzen vooruit gegaan, de branddetectiesystemen werden gevoelig verbeterd en de brandbestrijdingstechnieken zijn enorm gewijzigd, MAAR brandoorzaken daarentegen zijn helaas dezelfde gebleven. De brandbelasting van een computeruitrusting is vrij laag, maar aangezien een groot aantal componenten zijn samengebracht in een kleine behuizing, kan een minieme brand de volledige installatie voor een bepaalde tijd uitschakelen. Het is daarom ook steeds aangeraden vóór de installatie van een brandbeveiligingssysteem contact op te nemen met alle bevoegde partijen zoals : de verzekeraar, de bevoegde brandw! eer, de bouwheer en de installateur. Het is ons doel, samen met onze brandbeveiligingsexperts, de brandrisico’s grondig te analyseren teneinde de meest geschikte en doeltreffendste brandbeveiliging, -preventie en in worst case -bestrijding uit te werken tegen de meest economisch aanvaardbare prijs, zonder daarbij de gezondheid van het aanwezige personeel en/of bezoekers in het gedrang te brengen. Een brand kan zowel interne (oververhitting, kortsluiting) als externe (airco,printers,papieropslag,afval,decoratie) oorzaken hebben. Ook een brand buiten de ruimte waar de toestellen staan opgesteld, kan een gevaar opleveren. Bijkomende brandschade kan voortkomen uit rook/dampen, temperatuur, roetvorming, stof, gesprongen leidingen of blussing. De graad van beveiliging voor computerinstallaties moet in evenredigheid staan tot de gevolgen van de brand, zowel de directe (schade aan de installatie) als de indirecte (produktonderbreking,verlies van gegevens, enz.)! Het ! is niet aangeraden uw installaties enkel boekhoudkundig te beveiligen door een riante brandverzekering te nemen. U, als manager of veiligheidsverantwoordelijke, dient te denken aan de continuïteit van uw onderneming en organisatie. Verlies van klanten bij een totale verwoesting door brand is een feit !!!!! Naast preventie (goede huishouding, controle van derden, bliksembeveiliging, verwarming) is er passieve beveiliging (opstellingsplaats, RF-materialen voor vloer,plafond en wanden, gescheiden HVAC, enz.) en ook actieve beveiliging (permanente aanwezigheid personeel, eerste interventiemiddelen, ademhalingsbescherming, detectie, vast opgestelde blusinstallatie) nodig.

T = T1 + T2 + T3 + T4 waar

  • T = totale schade
  • T1 = detectietijd
  • T2 = waarschuwingstijd
  • T3 = verplaatsing- en verkenningstijd
  • T4 = blustijd

Dus schade of gevolg kan beperkt worden door

  • T1 verminderen -> automatische detectiecentrale
  • T2 verminderen -> automatische doormelding
  • T3 + T4 verminderen -> automatische blusinstallatie

Als onderdeel van de actieve beveiliging plaatsen we heden de vast opgestelde blusinstallatie in het licht! In computerruimtes gebeurt een blussing best met producten die geen nadelige gevolgen hebben voor mens, milieu en hardware. Blussen met inerte gassen kan dus de beste oplossing betekenen. Chemische en inerte gassen zijn o.a. Argon (Argonite), Stikstof (Inergen), Carbondioxide (CO2). Blussen met argon of stikstof werkt volgens het principe “wegnemen van de zuurstof”. Ten opzichte van CO2 hebben deze gassen als voordeel dat ze het zuurstofgehalte in de ruimte tot slechts ±13% (ipv 10%)verlagen. Er is nog steeds vooralarm en evacuatietijd nodig, maar in geval van een aanwezigheid van een individu is (over)leven nog mogelijk mits gecontroleerde ademhaling.

Trouwens, ook al eens aan een aangepaste opleiding van uw personeel gedacht?

vb. serverroom van Hardware.info => Gasblussing

contacteer
Flamcie
Ringlaan 10
1000   Veiligem
02/123 45 67

Een verkoopmail van dezelfde firma, deze keer uit 2011. 

Van: Flamcie [mailto:mailings@flamcie.com]
Verzonden: maandag 4 april 2011 16:30
Aan: greet_de_baets@pandora.be
Onderwerp: Opening blusoefeningsseizoen

Geachte,

Het blusopleidingsseizoen is terug van start gegaan. Reageer nu, voor het te laat is…

Een opleiding afgestemd op uw behoeften:

MODULE 1: grondige basisopleiding in uw bedrijf

– DEGELIJK: professionele aanpak bestaande uit theoretische en praktische vorming. – DOELTREFFEND: leren handelen bij een beginnende brand. – REALISTISCH: warmte- en rookgewenning.

MODULE 2: grondige basisopleiding op de parking van uw bedrijf in een mobiele opleidingswagen

– DEGELIJK, DOELTREFFEND en UITERST REALISTISCHE BELEVING, alsook: – VEILIG: geen uitbreiding van het vuur mogelijk. – MAKKELIJK: te organiseren op de parking van uw onderneming. – MILIEUVRIENDELIJK: minimale uitstoot dankzij gespecialiseerde mobile safe train.

Subsidie bij de Vlaamse Overheid

Omdat wij erkend zijn als opleidingsverstrekker kunt u voor deze opleiding gebruik maken van de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid.

De steun voor opleiding bedraagt tot 50% van de kost.

Deze subsidie kan aangevraagd worden via de site www.kmo-portefeuille.be

BIJKOMEND VOORDEEL:

Budgetvriendelijk en incentive minded (beter dan teambuilding).

Vraag uw offerte aan: verkoop@flamcie.be

Bonjour,

La saison formation lutte contre l’incendie vient de redémarrer. Réagissez, avant que ce soit trop tard…

La formation est mise au point selon vos besoins:

MODULE 1: une formation approfondie dans votre entreprise

– SOLIDE: approche professionnelle consistant en une formation théorique et pratique. – EFFICACE: apprendre à agir lors d’un incendie. – REALISTE: habituation à la chaleur et à la fumée.

MODULE 2: une formation approfondie dans un véhicule mobile de formation sur le parking de votre entreprise

– SOLIDE, EFFICACE et TRES REALISTE ainsi que: – SECURITE: pas de accroissement du feu possible. – AISEMENT: à organiser sur le parking de votre entreprise. – NON PULLANT: une émission au minimum grâce à safe train mobile.

AVANTAGE ADDITIONEL:

Tenons compte du budget et incentive minded (mieux que teambuilding).

Demandez votre offre de prix: verkoop@flamcie.be

Met vriendelijke groet,
Het Flamcie team

 

%d bloggers liken dit: